brf Flädergården

A+ A A-

Din lägenhet

Din lägenhet.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenhet i andra hand är inte tillåten utan styrelsens godkännande. Lämna en skriftlig ansökan i god tid till styrelsen om du har för avsikt att hyra ut lägenheten. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut den och under vilken tidsperiod andrahandsuthyrningen ska ske. Om lägenheten hyrs ut utan tillstånd kan det leda till att bostadsrätten/hyresrätt förverkas. Observera att styrelsen kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrätt, se stadgarna § 10.

Vid andrahandsuthyrning måste hyresgästen informeras om att eventuella grovsopor vid utflyttning måste omhändertas eftersom föreningen inte har grovsoprum. Detta bör skrivas in i kontraktet för andrahandsuthyrning, alternativt lägenhetsinnehavaren tar ansvar för andrahandshyresgästens sopor.

Blanketter för andrahandsuthyrning, se nedan (pdf-filer).

blankett hyresgäster blankett bostadsrättsinnehavare 1 blankett bostadsrättsinnehavare 2
Andrahandsuthyrning hyresgäst. Andrahandsuthyrning bostadsrättsinnehavare 1. Andrahandsuthyrning bostadsrättsinnehavare 2.

 

Automatsäkringar

Automatsäkringar. Lägenheternas automatsäkringar. De kan återställas om de löst ut.

 

 

 

Vita luckan. Husens stigarledningar är av äldre modell. Om strömmen bryts och det inte är fel på automatsäkringarna i elskåpet, kan en säkring ha gått som finns i varje lägenhet bakom en vit lucka i väggen i hallen. Bakom luckan finns två säkringshållare, varav en är i funktion. Om denna gått av behöver du en ny. Säkringarna är av gammal modell i porslin och finns att köpa på bl.a. Järnia i Stockholm.

 

Bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att sköta och underhålla sin lägenhet. Det vill säga, bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikten och underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak. Lägenhetens glas i fönster och för lägenhetens ytter- och innerdörrar. Även inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Fel i lägenheten betalas i allmänhet av bostadsrättsinnehavaren.

Numera kräver byggregler att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade. Vid byte av ytterdörr gäller att den ska ha ett likartat utseende som övriga installerade säkerhetsdörrar i trapphuset. Därför krävs vid ytterdörrbyte samtycke från styrelsen.

Brandvarnare

I varje lägenhet finns en brandvarnare. Testa att brandvarnaren fungerar och byt regelbundet batterier. Litium-batteri håller i ca nio år och alkalisk batteri ca 2 år. Om brandvarnaren börjar svagt pipa med långa intervall är det nödvändigt med batteribyte.

Bredband & tv

Comhem-uttag.

Föreningens kabel-tv-leverantör är ComHem. Fritt via antennkabeln är ComHems basutbud. Via kabelnätet för TV finns möjlighet till bredband från ComHem. Önskar man som enskild bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst ha fler kanaler går det bra att kontakta ComHem, tel. 0771-55 00 00 eller via www.comhem.se. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fastigheten.

Det är också möjligt att ha TV-utbud via bredbandsleverantör 

 

 

 

Uttag för optisk fiber.

Föreningen har övertagit avtal om bredbandsutbud från Familjebostäder AB. Intill elskåpet i lägenheterna finns ett skåp med fiberoptisk bredbandsanslutning. Från detta skåp går ledningar till ett bredbandsuttag i varje rum. Bredbandet ingår i hyresavgiften, föreningen har tecknat ett kollektivavtal med Bahnhof.

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk förvaltning

Föreningen har uppdragit åt Hem och Fastighet AB att hålla i föreningens räkenskaper, register över bostadsrätter och hyresgäster, inteckningar m.m. Hem och Fastighet AB skickar ut hyres- och avgiftsavier. Har du frågor om avgifter och betalning kontaktar du Hem och Fastighet AB.

Boendeärenden: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.     tel. 08-429 80 02 (Telefontid: 09.30 - 11.30)

Ha ägarens kund- eller personnummer till hands.

Hemförsäkring

Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster ansvarar själva för att bostaden är hemförsäkrad. Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att medlem inte behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. Föreningen har också tecknat en försäkring för fastigheterna i övrigt. Försäkring mot ohyra ingår. Har du frågor om denna försäkring kontaktar du styrelsen eller vår ekonomiska förvaltare, Restate.

Hyresgäster

Hyresgäster får underhåll utförd av föreningen. Underhållet av lägenheter som innehavs av hyresgäster följer HLU. Tapetsering med målning sker vart 12:e år. En gång om året skickas en blankett ut där hyresgästen kan välja underhåll enligt HLU eller rabatt på hyran. Golv ingår inte i HLU om det inte särskilt överenskommits i samband med att golv lagts in med permanent hyreshöjning. Hyresgäst som önskar ytterligare standardförbättringar kan föreslå detta för styrelsen och efter eventuell åtgärd få en permanent hyreshöjning i relation till investeringskostnaden.

Källare

Matkällare. I källaren finns nätbursförråd, cykelförråd, tvättstuga och förråd som hyrs ut. Håll snyggt i källaren. Ställ inte ned sopor etc. Se till att entrédörrar till källarkorridorerna hålls stängda och låsta.

På källarplanet under trappan till Flädervägen 6B och Tistelvägen 1B finns låst förråd för lite mer värdefull trädgårdsutrustning. Nycklar har de som vill deltaga i trädgårdens skötsel och utveckling. Kontakta styrelsen om du vill ha nyckel trädgårdsförråden.

  

 

Förråd. Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme i källaren eller på vinden.

 

 

 

 

 

 

Lägenhetsnummer

Vi har två olika lägenhetsnummer:

Internt lägenhetsnummer i vår bostadsrättsförening återfinns på utsidan av lägenhetens ytterdörr högst upp på dörrkarmen (vit text på svart botten). Detta nummer används inom föreningen eftersom det är unikt för varje lägenhet i föreningen och inte är beroende av att kombineras med gatuadress.

Skatteverkets lägenhetsnummer som anger var i huset lägenheten är belägen finns angivet på dörrbladet intill det interna lägenhetsnumret (svart text på vit botten) och används i adresser. Alla som bor i ett hus med mer än en lägenhet ska vara folkbokförda på lägenhetsnummer utöver gatuadress. Samma nummerkombination återfinns på fler adresser eftersom den bara talar om läget i huset på den aktuella adressen. Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två sista siffrorna anger bostadens läge inom våningsplanet.

Pantsättning

Vid frågor om pantsättning av lägenheten kontakta föreningens ekonomiska förvaltning, Hem och Fastighet. Kontaktuppgifter finns under rubriken ekonomisk förvaltning.

Portlås och portnycklar

Portarna låses med tidur till kvällen ca 21.00 och öppnas med tidur på morgonen. Har du behov av en extra portnyckel kan en sådan beställas på egen bekostnad från låssmedsbutiken i Kärrtorps centrum. Du måste kunna legitimera dig och betala i förskott.

Stör inte dina grannar

Tänk på att grannarna kan bli störda. Hög musik, borrningar i väggar och annat buller i lägenheten fortplantar sig lätt i huset. Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att sena kvällar, nätter och tidiga morgnar t ex duscha, bada, använda hushållsmaskiner eller spela musik högt. Om du använder skor inne i lägenheten använd endast sådana som är dämpande. Ska du ha fest eller göra större reparationer, informera dina grannar i god tid. Om du ska ”grillparty” i trädgården ha det gärna på dagtid eller på tidig kvällstid.

Skulle du ändå bli störd, tala med den som stör. Ett vänligt påpekande brukar hjälpa. Vid ej visad hänsyn och återkommande störningar kan du kontakta någon i styrelsen om problemet.

Arbeten med störande moment, t ex användning av borrmaskin, får inte påbörjas före kl. 9.00 och ska avslutas före kl. 20.00. Efter kl 22.00 förväntar sig boende att det ska vara stillsamt och tyst.

Skadedjur

Skadedjur i lägenheten kan alla få. Det är ett ökande problem bl.a. beroende på att utlandsresor ökar. Särskilt vägglöss och kackerlackor är ökande. Vägglössen finns dagtid ofta i sängbotten. Var försiktig vid köp av begagnade madrasser och soffor. Misstänker du skadedjur i din lägenhet ska du försöka fånga in insekterna i en liten burk. Du kan sedan jämföra insekternas utseende med hur de uppträder och ser ut enligt beskrivningar som finns t.ex. på Anticimex hemsida, se länkar nedan. Har du skadedjur måste du som boende i brf Flädergården snarast kontakta försäkringsbolaget för din hemförsäkring. Försäkringsbolaget ger dig kontaktuppgifter till det skadedjursbekämpande företaget de anlitar, ofta är det Anticimex. Försäkringens självrisk är ofta 0 kr, dvs det kostar dig inget att få skadedjursinventering och bekämpning utförd i lägenheten. Misstänker du skadedjur i föreningens allmänna utrymmen kontaktar du snarast någon i styrelsen. Mata inte våra fåglar så att maten hamnar på marken. 

Länkar som ger information om skadedjur i bostäder:

http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/

http://www.skadedjursfri.se/vanliga-skadedjur

http://www.skadedjurshjalp.se/Lagenhet.html

Tvättmaskin

I badrummet vid tvättmaskinens avloppsrör finns ett vattenlås. Om du har en tvättmaskin inkopplad måste detta lås regelbundet kontrolleras så att inte smuts orsakar stopp i röret med översvämning som följd. Om du inte har tvättmaskin, häll regelbundet vatten i avloppsröret så förhindras att vattenlåset torkar ur och att dålig lukt uppstår.

Vattenlås och golvbrunnar

Golvavloppet i badrummet behöver regelbundet rensas. Ta bort gallret, lyft upp insatsen från golvbrunnen, rengör och sätt tillbaka. Har du badkar är risken särskilt stor för att du inte uppmärksammar att avloppet satts igen. När du tappar ut badkaret riskerar vattnet att åka ut i hallen.

Vattenlås under handfat och diskbänk i kök behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. Skruva av nederdelen, lyft ur vattenlåset som sedan görs rent och återmonteras. Låset kan ha kärvat fast, i så fall kan en tång behöva användas. Om ett avlopp används sällan kan det hända att vattnet i vattenlåset dunstar bort så att det blir dålig lukt. Fyll på med nytt vatten.

Ventilation

Lägenheterna har självdragsventilation. Självdrag bygger på principen att luftdrag uppstår när det är varmare inne än ute. Lägenhetsinnehavaren kan reglera ventilationen genom att justera hur mycket luft som kommer in i lägenheten. Under fönstret, och i skafferiet om du har sådant, finns reglering för luftinsläppet. Ventilationen är således ofta stark under vinterhalvåret, vilket innebär att du kan behöva minska luftintaget till lägenheten när det är kallt ute. Under heta sommardagar kan i vissa fall ventilationen helt upphöra. Under sådana varma sommardagar behöver du ventilera lägenheten genom att hålla ett fönster öppet, dock tilltar ventilationen när temperaturen sjunker under sommarnatten. Efter dusch och bad kan det vara lämpligt att öppna eventuellt badrumsfönster en kortare tid för att vädra ut fukt. Du bör någon nång under året kontrollera att luftinsläppen till din lägenhet inte är ingensatta av smuts, fågel- eller getingbon. Plåten med reglerskruven framför  luftinsläppet går att ta bort gemnom att skruva många varv på regleringskruven. Vid behov rensar och dammsuger du kanalen. 

Värme-energibesparing

Våra två hus har tilläggsisolerats i slutet på 1980 talet och treglas isolerruta har installerats under 2010. Föreningen har fjärrvärme från Fortum AB sedan 2010. Den i särklass största driftskostnad för föreningen är fjärrvärmen. Räkningarna är över 170.000 kr per år för de 32 lägenheterna. Som lägenhetsinnehavare kan du väsentligt påverka denna kostnad. För varje grad du sänker temperaturen sparar vi ca 4%. Lämplig rumstemperatur är 20-22 grader C. Gamla stillasittande människor kan uppskatta en eller ett par extra grader. Om du tycker de är kallt i lägenheterna bör du i första hand minska ventilationen. Om du reser bort för en tid ställ radiatorernas termostater på 1-2. Vi sover bättre i ett lite kallare rum 16-19 C, sänk temperaturen för natten. Duscha kort hellre än ta bad. Diska inte under rinnande varmvatten. Tvätta med full tvättmaskin och lägre temperatur om kläderna tål det.

När du vädrar lägenheten med öppet fönster gör det en kortare tid och gärna som korsdrag.

Ändringar i lägenheten

Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men styrelsens tillstånd krävs vid väsentliga förändringar. Se nedan Riktlinjer vid ändringar/tillägg i befintlig bostadsrätt. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens hus eller är till men för annan medlem. 

Se även föreningens stadgar § 24 som redogör för bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.

 

Riktlinjer vid ändringar/tillägg i bostadsrätt

Lägenheten – en del av fastigheten

Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man har nyttjanderätt till ”sin” lägenhet. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen. Innebörden av detta är att vi, som bostadsrättsinnehavare, måste iaktta vissa regler i samband med att vi planerar att renovera, bygga om eller bygga till ”vår” lägenhet.

Väsentliga kontra icke väsentliga förändringar

Bostadsrättsinnehavaren får göra vissa förändringar i lägenheten. Ingrepp i de delar, som bostadsrättsföreningen ansvarar för, är nedan omnämnda som ”Väsentliga förändringar” och kräver tillstånd av styrelsen innan åtgärden vidtas.

Exempel på icke väsentliga förändringar – bostadsrättsinnehavaren ansvarar:

- Tapetsering och målning
- Inläggning av parkettgolv (löst golv)
- Målning/byte av köksinredning
- Utbyte av kakel, bänkskivor, diskbänk och blandare i köket

Observera att ingrepp i bad-/duschrum och kök i samtliga fall kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Tänk på att man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för yt- och tätskikten i bad-/duschrum. Vid våtrumsarbeten ska auktoriserad entreprenör som är ansluten till GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) eller till PER (Plattsättnings Entreprenörers Riksförening) anlitas, alt. arbeta enligt deras föreskrifter. Vissa ingrepp kan innebära väsentliga förändringar som kräver tillstånd från styrelsen för att få utföras, se nedan.

Observera att lägenheterna endast har enfas och är säkrade till 15A. Det innebär att gasspis inte kan ersättas med elspis och att flera hög effekt krävande maskiner i vissa fall inte kan användas samtidigt.

Exempel på väsentliga förändringar – bostadsrättsföreningen ansvarar:

Väsentliga förändringar är till exempel alla ingrepp i befintliga ledningar avseende avlopp, värme, vatten eller ventilation. Fläktdrivna spiskåpor får absolut inte anslutas till utsugningskanalen. Förändring av rumsindelning är ett annat exempel.

OBS! Ingrepp i bärande konstruktioner kräver bygganmälan/bygglov.

Efter genomfört arbete ska väsentliga förändringar besiktigas. För detta kan i vissa fall debiteras bostadsrättsinnehavaren ett självkostnadspris per timme.

Samråd med styrelsen

Om bostadsrättsinnehavaren känner osäkerhet om en planerad åtgärd, fråga styrelsen innan åtgärden vidtas.

© BRF Flädergården | Sidan är byggd av dinbrf.net.