brf Flädergården

A+ A A-

Felanmälan

Felanmälan.

Den tekniska fastighetsförvaltningen sköts av styrelsen och firman JENSEN. Återkommande hela året går JENSEN igenom husen och källaren och kontrollerar belysning, undercentralen m m. När JENSEN har sin arrondering lagas bl a fel som anmälts. I mer brådskande fall åker JENSEN särskilt ut till Brf Flädergården för att laga fel, utan att invänta den regelbundna arronderingen av husen.

Felanmälan gör till JENSEN på kontorstid enligt nedan, se även anslag på anslagstavlan i trapphusen. På JENSENS hemsida kan felanmälan göras dygnet runt.

Jensen felanmälan 08-560 502 19, vardagar 8-16. Felanmälan www.jensendrift.se

Fastighetsjour vid akuta fel

Om felet är akut och JENSEN fastighetsförvaltare inte kan nås direkt kan man tillkalla fastighetsjouren, Bravida. För att tillkalla Bravida ska felet vara allvarligt och brådskande. Det kan t ex vara pågående vattenläckage och strömavbrott under flera timmar. Försök att ta kontakt med någon i styrelsen innan du ringer till fastighetsjouren. Styrelsen har också nyckel till elskåpen och kan byta säkringar vid behov. Vid anmälan av fel till Bravida kan du bli ersättningsskyldig om felet inte är brådskande. Ett snabbt avhjälpt enkelt fel som utförs av Bravida kostar ca 2000 kr.

Fastighetsjour akut Bravida 020-212112

Fel i lägenheterna

Hyresgäster

Våra hyresgäster kan få fel i lägenheterna åtgärdade av vår fastighetsförvaltare JENSEN. Innan du anmäler felet bör du själv försöka åtgärda felet, läs vidare om stopp i avlopp och automatsäkringar. Anmäl fel till JENSEN felanmälan 08-560 502 19, vardagar 8-16.

Bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare är du själv skyldig att åtgärda fel i lägenheten, t.ex. trasig gasspis, eluttag, etc. Det gäller även din eventuella andrahandshyresgäst. I föreningens avtal med JENSEN får JENSEN bara utföra små arbetsinsatser i din lägenhet i samband med ordinarie arrondering av fastigheterna. Övrigt arbete utförs inte eller utförs på uppdrag av bostadsrättsinnehavaren mot betalning. Vissa fel kan dock vara i anläggningar som föreningen ansvarar för. I dessa fall kan JENSEN kontaktas för att åtgärda fel.

Behöver du råd om felavhjälpning kan du som bostadsrättsinnehavare ringa JENSEN. De har också kontakter till elektriker och gasinstallatörer, etc.

Fel i allmänna utrymmen

Anmäl fel till JENSEN felanmälan 08-560 502 19, vardagar 8-16.

Fel på internet

Om fel uppstår i Internet-uppkopplingen vänder man sig, beroende på vilket avtal man ingått, till företagets support. Har du bredband via ComHem ringer du telnr. 0771-55 00 00.

Fel på tv-bilden

Kontrollera i första hand att det inte är sändningen det är fel på. Om inte, kontakta dina grannar för att få reda på om de har samma problem. Har de det, finns troligen felet i husets kabel-tv-anläggning. Ring i så fall ComHem, tel 0771-55 00 00.

© BRF Flädergården | Sidan är byggd av dinbrf.net.