brf Flädergården

A+ A A-

Gemensamma utrymmen

Våra lokaler.

Cykelrum

Cyklar. Många har cykel och använder den dagligen. I källaren i varje hus finns cykelförråd. Eftersom cykelställen på gårdarna är begränsade så bör cyklar som inte används ställas ned i källarens cykelförråd. En ramp finns för att underlätta att gå i källartrappan med cykel. Under vinterhalvåret bör cyklar inte ställas och låsas fast i räcken så att snöröjningen av gångarna hindras. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i entréer eller trapphus. 

Föreningsförråd

Trädgårdsredskap. Till varje lägenhet hör ett nätbursförråd. I husens källare finns flera lokaler/förråd som föreningen hyr ut. Om du är intresserad av att hyra ett förråd i källaren kontaktar du någon i styrelsen. Priserna varierar bl.a. beroende på förrådens storlek. Kortaste hyrestid är 3 månader.

 

 

 

Föreningslokal

Föreningslokalen. I huset på Tistelvägen 1A finns en föreningslokal med kök. Våra föreningsmöten hålls här. Styrelsen undersöker om användningen av lokalen kan utvecklas.

 

 

 

 

Parkering på gården

Parkering på gården. Det är inte tillåtet att parkera motorfordon på gångarna framför portarna. Om du kör in på gångarna för att lasta ur tunga varor bör du flytta bilen när det är gjort. På gatan råder parkeringsförbud en dag i veckan under vinterhalvåret, se trafikskyltar.

 

 

 

Trädgården

Trädgården. Trädgårdarna är en stor tillgång för oss i Brf Flädergården. Trädgårdarna sköts av oss boende och av en entreprenör. Entreprenören klipper häckar i fastighetsgränser 1-2 ggr per år och gräset ca 10 ggr per år. Övrig skötsel inklusive grusgångarna utförs för närvarande av oss boende. Är du intresserad av att köpa in växter till föreningens trädgårdar, odla och sköta buskar etc kontakta grannar och styrelsen.

  

Tvättstugan

Tvättstugebokningen. I källaren i huset på Flädervägen 6B finns vår tvättstuga. Tvättstugan är avgiftsfri. Den har två tvättmaskiner, ett torkskåp och en torktumlare. För att kunna boka tvättid och öppna dörren under din tvättid behöver du en bokningsbricka (”tagg”) som du lägger mot bokningscentralen. Tvättstugan disponeras alla dagar kl 07.00-22.00 i tretimmarspass. Du kan bara komma in i tvättstugan under din bokade tvättid. Om du inte kommer i tid till din tvättid kan den tas över av annan efter 30 minuter.  

Tvättmaskiner. Tvättiden är tre timmar. För att tvätten ska hinna bli torr bör du påbörja torkningen av tvätten direkt efter att tvättmaskinen gått färdigt.

Endast bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Flädergården får nyttja tvättstugorna. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh får endast tvättas i tvättmaskin om tvättpåse avsedd för detta ändamål används. Antalet bokingspass per månad är begränsat, därför är det viktigt att avboka den tvätttid man inte utnyttjar. 

Torkskåp.

Om du glömt tvätt efter tvättid kan du invänta nästa man som tvättar eller kontakta styrelsen som har möjlighet att låsa upp. Om du har tekniska problem med maskinerna kontakta gärna någon i styrelsen innan du kallar på vår fastighetsförvaltning JENSEN. Jour för akut fastighetsskötsel, Bravida, ska bara kontaktas efter JENSENS kontorstid och när det finns risk för skador på fastigheten och åtgärder inte kan vänta till nästa dag. 

 

Mangelrum. Mitt emot tvättstugan finns ett mangelrum. Du öppnar dörren med din ”tagg”.

Om maskinerna inte startar och alla indikatorlampor ”blinkar” kan det bero på att dörren inte var stängd när du

kom till tvättstugan. Gå ut, stäng dörren, och lås upp dörren på nytt via bokningscentralen.

 

 

 

 

Lediga förråd att hyra

Föreningen har i källaren några lediga förråd för uthyrning. Hyran varierar beroende på förrådets storlek och standard, för närvarande 450-650 kr per kvadratmeter och år. Kortaste hyrestid är 3 kalendermånader. I första hand prioriteras boende i föreningen, men även externa hyresgäster kan komma ifråga. Kontakta styrelsen om du vill hyra förråd.

© BRF Flädergården | Sidan är byggd av dinbrf.net.