Styrelse 2021

Styrelse 2021

På årsstämman valdes styrelse för 2021. Styrelsen består av Sara Vestlund, Sanna Reutland, Felicia Adolfsson, Andreas Vestlund och Anna Plym (ordinarie ledamöter) samt Martin Edlund (suppleant). Vi välkomnar Anna som är ny medlem i styrelsen!