Ditt boende

Här hittar du mycket av det du behöver veta om ditt boende. Är det något du saknar eller undrar över går det bra att kontakta styrelsen.

Behöver du göra en felanmälan? Läs mer här.

Automatsäkringar och el

Lägenheternas automatsäkringar. De kan återställas om de löst ut.

Husens stigarledningar är av äldre modell. Om strömmen bryts och det inte är fel på automatsäkringarna i elskåpet, kan en säkring ha gått som finns i varje lägenhet bakom en vit lucka i väggen i hallen. Bakom luckan finns två säkringshållare, varav en är i funktion. Om denna gått av behöver du en ny. Säkringarna är av gammal modell i porslin och finns att köpa på bl.a. Järnia i Stockholm.

Bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att sköta och underhålla sin lägenhet. Det vill säga, bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikten och underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak. Lägenhetens glas i fönster och för lägenhetens ytter- och innerdörrar. Även inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Fel i lägenheten betalas i allmänhet av bostadsrättsinnehavaren.

Numera kräver byggregler att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade. Vid byte av ytterdörr gäller att den ska ha ett likartat utseende som övriga installerade säkerhetsdörrar i trapphuset. Därför krävs vid ytterdörrbyte samtycke från styrelsen.

Barnvagnar

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa barnvagnar i entréer eller trapphus.

Brandvarnare

I varje lägenhet ska det finnas en brandvarnare. Testa att brandvarnaren fungerar och byt regelbundet batterier. Litiumbatterier håller ca nio år och alkaliska batterier ca 2 år. Om brandvarnaren börjar pipa svagt med långa intervaller är det nödvändigt med batteribyte.

Bredband och TV

Det finns två system att erhålla TV och bredband i föreningens lägenheter; via antennkabelnät och via fibernätet.

Kabelnätet

Föreningens kabel-tv-leverantör är Tele2. Fritt via antennkabeln är Tele2s basutbud. Önskar man som enskild bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst ha fler kanaler eller bredband genom kabelnätet går det bra att kontakta www.tele2.se.

För att det ska fungera med digital-TV och bredband behövs ett modem med eller utan WiFi som kopplas till antennuttaget. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fastigheten.

Fibernät

Föreningen har övertagit avtal om fibernät med bredbandsutbud från Familjebostäder AB. Intill elskåpet i lägenheterna finns ett skåp med fiberoptisk bredbandsanslutning. Från detta skåp går det i vissa fall ledningar till ett bredbandsuttag i varje rum.

För bostadsrätter har föreningen tecknat kollektivt bredband från Bahnhof. Bostadsrätter har ett obligatoriskt tillägg på avgiften för anslutningen. Via internet från Bahnhof erbjuds olika tillägg så som VPN och fler TV-kanaler. Många boende med internet via fiber väljer att koppla anslutningen till en router med wifi för att möjliggöra trådlöst internet i bostaden. Denna kan man beroende på modell placeras ovanpå skåpet.

Hyresgäster som vill ha bredband via föreningens fibernätet beställer det via webb-platsen www.bredbandswebben.se 

Kopplas en dator med kabel till fiberskåpets uttag så dyker Bredbandswebbens hemsida för beställning med aktuella erbjudande för föreningens hyresgäster automatiskt upp i webbläsaren. På webbplatsen erbjuder flera leverantörer internet till varierande priser och bindningstider. Det är också möjligt att ha TV-utbud via vissa av bredbandsleverantörerna.

Cyklar

Många har cykel och använder den dagligen. I källaren i varje hus finns cykelförråd. Eftersom cykelställen på gårdarna är begränsade så bör cyklar som inte används ställas ned i källarens cykelförråd. Det är inte tillåtet att låsa fast cyklar i rör, element eller liknande.

Cyklar (liksom barnvagnar) får inte förvaras i trappuppgångar.

Förråd, matkällare och förråd att hyra

Varje lägenhet har ett tillhörande nätbursförråd, antingen på vinden eller i källaren. I källaren finns också varsitt matkällarförråd. I husens källare finns utöver detta flera lokaler/förråd som föreningen hyr ut.

Om du är intresserad av att hyra ett förråd i källaren kontaktar du styrelsen. Priserna varierar bl.a. beroende på förrådens storlek och standard. Kortaste hyrestid är 3 månader.

I första hand prioriteras boende i föreningen, men även externa hyresgäster kan komma ifråga.

Ekonomisk förvaltning

Föreningen har uppdragit åt Nabo att hålla i föreningens räkenskaper, register över bostadsrätter och hyresgäster, inteckningar m.m. Nabo hanterar alla hyres- och avgiftsavier. 

Du kan enkelt logga in på Nabo med BankID och ta del av avier, m.m.

Hemförsäkring

Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster ansvarar själva för att bostaden är hemförsäkrad. Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen betalas av föreningen.

Detta innebär att medlem inte behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. Föreningen har också tecknat en försäkring för fastigheterna i övrigt. Försäkring mot ohyra ingår. Har du frågor om denna försäkring kontaktar du styrelsen.

Hyresgäster

Hyresgäster får underhåll utfört av föreningen. Underhållet av lägenheter som innehas av hyresgäster följer HLU. Tapetsering med målning sker vart 12:e år. En gång om året skickas en blankett ut där hyresgästen kan välja underhåll enligt HLU eller rabatt på hyran. Golv ingår inte i HLU om det inte särskilt överenskommits i samband med att golv lagts in med permanent hyreshöjning. Hyresgäst som önskar ytterligare standardförbättringar kan föreslå detta för styrelsen och efter eventuell åtgärd få en permanent hyreshöjning i relation till investeringskostnaden.

Källare

I källaren finns nätbursförråd, matkällarförråd, cykelförvaring, tvättstuga och förråd som föreningen hyr ut. Det är allas ansvar att hjälpas åt att hålla fint i källaren. Ställ inte ned sopor eller avlagda möbler i källaren, det är inte tillåtet. Se till att entrédörrar till källarkorridorerna hålls stängda och låsta.

På källarplanet under trappan till Flädervägen 6B och Tistelvägen 1B finns låsta förråd för trädgårdsutrustning. Nycklar har de personer som vill delta i trädgårdens skötsel och utveckling. Kontakta styrelsen om du vill ha en nyckel till trädgårdsförråden.

Lägenhetsnummer

Vi har två olika lägenhetsnummer.

Internt lägenhetsnummer i vår bostadsrättsförening finns på utsidan av lägenhetens ytterdörr högst upp på dörrkarmen (vit text på svart botten). Detta nummer används inom föreningen eftersom det är unikt för varje lägenhet i föreningen och inte beroende av att kombineras med gatuadress.

Skatteverkets lägenhetsnummer som anger var i huset lägenheten är belägen finns angivet på dörrbladet intill det interna lägenhetsnumret (svart text på vit botten) och används i adresser. Alla som bor i ett hus med fler än en lägenhet ska vara folkbokförda på lägenhetsnummer utöver gatuadress. Samma nummerkombination återfinns på andra adresser eftersom den bara talar om läget i huset på den aktuella adressen. Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två sista siffrorna anger bostadens läge inom våningsplanet.

Pantsättning

Vid frågor om pantsättning av lägenheten kontaktas föreningens ekonomiska förvaltare. Kontaktuppgifter finns ovan.

Parkering

Det är inte tillåtet att parkera motorfordon på gångarna framför portarna. Om du kör in på gångarna för att lasta ur något tungt måste du flytta bilen så snart det är gjort.

Gatuparkeringen i området är avgiftsbelagd under vardagar (se skyltar). Betalar gör du genom appen Betala P eller i automaten utanför Direkten Mikrokiosken, Gamla Tyresöv. 376. Det finns även boendeparkering för regelbunden parkering, läs om boendeparkering via Stockholms stad här. Parkeringsförbud råder en dag i veckan under vinterhalvåret, se trafikskyltar.

Portkod och portnycklar

Portarna är låsta med kod. Koden har du fått via information från styrelsen eller då du flyttade in. Du kan även öppna portarna med portnyckeln. Har du behov av en extra portnyckel kan en sådan beställas på egen bekostnad från låssmedsbutiken i Kärrtorps centrum. Du måste kunna legitimera dig och betala i förskott.

Renhållning

Det är allas ansvar att hjälpas åt att hålla rent och fint i och runt husen. Det är inget stort besvär att lägga papper, fimpar, snus och tuggummi på rätt ställe men det har stor betydelse för trivseln i våra trädgårdar och gemensamma utrymmen.

Tänk på att det inte är tillåtet att ställa ned avlagda möbler eller andra sopor i källarens allmänna utrymmen!

Snöröjning utförs av Vimed Tak & Bygg AB. Observera att det vissa vintrar bildas istappar på taköverfallet. Vanligtvis tas dessa bort och del av gångvägen spärras av. Undvik dock alltid att vistas intill husväggen om du ser istappar.

Utanför Flädervägen 6A och Tistelvägen 1A finns sandlådor. Om inte fastighetsskötaren hunnit sanda vid entrén så kan vi boende själva göra det.

Trappstädning sköts av städfirman Skurgubben. I städningen ingår golv och entré. Städningen utförs en gång i veckan, oftast på fredagar. De städar även en gång i veckan tvättstugans golv och bänkar.

I varje trappuppgång finns en borste som man kan använda till att städa entrén eller borsta bort snö. Använd den gärna!

Skadedjur

Skadedjur i lägenheten kan alla få. Det är ett ökande problem bl.a. beroende på att utlandsresor ökar. Särskilt vägglöss och kackerlackor är ökande. Var försiktig vid köp av begagnade madrasser och soffor. Misstänker du skadedjur i din lägenhet ska du försöka fånga in insekterna i en liten burk. Du kan sedan jämföra insekternas utseende med hur de uppträder och ser ut enligt beskrivningar som finns på t.ex. Anticimex hemsida, se nedan. Har du skadedjur måste du som boende snarast kontakta försäkringsbolaget för din hemförsäkring. Försäkringsbolaget ger dig kontaktuppgifter till det skadedjursbekämpande företaget de anlitar, ofta är det Anticimex. Försäkringens självrisk är ofta 0 kr, dvs. det kostar dig inget att få skadedjursinventering och bekämpning utförd i lägenheten. Misstänker du skadedjur i föreningens allmänna utrymmen kontaktar du snarast styrelsen. Om du vill mata fåglar utomhus så måste du se till så att maten inte hamnar på marken.

Information om skadedjur i bostäder:

www.anticimex.se

Sophantering

Matavfall
Sedan den 1 januari 2023 är det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall.

På båda gårdarna finns behållare för hushållssopor (restavfall) och matavfall. Till matavfallet behövs en särskild nyckel som har delats ut till alla lägenheter av styrelsen. Behöver du en extra nyckel kan en sådan beställas på egen bekostnad från låssmedsbutiken i Kärrtorps centrum. Var noga med att endast lägga matavfall i kärletVad som får och inte får kastas står tydligt angivet på avfallspåsarna.

Återvinningsstation
Återvinningsstation för pappers-, plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas samt tidningar finns på Gamla Tyresövägen 376 (utanför Direkten, ca 80 meter från våra fastigheter).

Grovsopor
Föreningen ordnar 1-2 ggr per år hämtning av grovsopor, oftast i samband med städdagar. Boende som inte själva kan lämna grovsopor på en återvinningscentral måste förvara sina grovsopor i det egna förrådet i väntan på hämtning i samband med städdag.

Närliggande återvinningscentraler som tar emot grovsopor, elektronik, miljöfarligt avfall, återbruksartiklar m.m. finns i Östberga och Högdalen för den som har tillgång till bil.

Den som inte har bil eller har skrymmande grovavfall kan på egen bekostnad anlita en firma som hämtar på avtalad tid, exempelvis kan Junkbusters kontaktas.

Obs! Det är inte tillåtet att ställa avlagda möbler eller annat avfall i de allmänna utrymmena i källaren eller i trapphusen!

Stör inte dina grannar

Tänk på att grannarna kan bli störda. Hög musik, borrningar i väggar och annat buller i lägenheten fortplantar sig lätt i huset. Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att sena kvällar, nätter och tidiga morgnar t.ex. duscha, bada, använda hushållsmaskiner eller spela musik högt. Om du använder skor inne i lägenheten använd endast sådana som inte ger ifrån sig ljud.

Planerar du att ha fest eller göra större reparationer, informera dina grannar i god tid. Om du vill ha en grillfest eller liknande i trädgården, ha det gärna på dagtid eller tidig kvällstid.

Skulle du ändå bli störd, prata med den som stör. Ett vänligt påpekande brukar hjälpa. Vid ej visad hänsyn och återkommande störningar går det bra att kontakta styrelsen.

Arbeten med störande moment, t.ex. användning av borrmaskin, får inte påbörjas före kl. 9.00 och ska avslutas före kl. 20.00. Efter kl. 22.00 förväntar sig boende att det ska vara stillsamt och tyst.

Trädgårdarna

Trädgårdarna är en stor tillgång för oss i föreningen. De sköts främst av oss boende, men vi har också en entreprenör som klipper gräset ca 10 ggr per år och häckar i fastighetsgränser 1-2 ggr per år. Övrig skötsel inklusive grusgångarna utförs av oss boende.

Är du intresserad av att ta en mer aktiv roll i skötseln och utvecklingen av trädgårdarna (t.ex. köpa in växter, odla eller sköta buskar) kontakta styrelsen.

Tvättmaskin i lägenhet

I badrummet vid tvättmaskinens avloppsrör finns ett vattenlås. Om du har en tvättmaskin inkopplad måste detta lås regelbundet kontrolleras så att inte smuts orsakar stopp i röret med översvämning som följd. Om du inte har tvättmaskin, häll regelbundet vatten i avloppsröret så förhindras att vattenlåset torkar ut och att dålig lukt uppstår.

Tvättstugan

I källaren på Flädervägen 6B finns vår tvättstuga. Den har två tvättmaskiner, ett torkskåp och en torktumlare. För att kunna boka och använda tvättstugan behöver du din bokningsbricka. Tvättstugan går att boka och använda alla dagar kl. 07.00-22.00 i tretimmarspass. Du kan bara komma in i tvättstugan under din bokade tvättid. Om du inte kommer till din tvättid släpps tiden efter 30 minuter. Mitt emot tvättstugan finns också ett mangelrum som även det öppnas med bokningsbrickan.

Om du tappar bort din bokningsbricka går det att beställa en ny från styrelsen. Kostnaden för en ny bokningsbricka är 350 kr (februari 2024, priset kan komma att justeras).

Endast bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i föreningen får nyttja tvättstugan. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh:ar får endast tvättas i tvättmaskin om tvättpåse avsedd för detta ändamål används. Tänk också på att tömma fickor då små föremål som mynt, säkerhetsnålar, etc. kan skada tvättmaskinerna.

Av hänsyn till andra boende är det viktigt att man avbokar sin tvättid om man vet med sig att man inte kommer kunna utnyttja den.

Tänk på att hämta din tvätt i tid då det inte går att komma in med bokningsbrickan efter avslutad tvättid. Glömmer man sin tvätt i tvättstugan får man vänta på nästa person med tvättid som kan släppa in. Styrelsen har nyckel och kan låsa upp, men det är inte alltid som någon finns på plats och kan hjälpa till.

Om maskinerna inte startar och alla indikatorlampor blinkar kan det bero på att dörren inte var stängd när du kom till tvättstugan. Gå ut, stäng dörren och lås upp dörren på nytt via bokningscentralen.

Uthyrning – andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs styrelsens skriftliga godkännande. Lämna din ansökan i god tid till styrelsen om du önskar hyra ut din lägenhet. Det går bra att mejla undertecknad ansökan till info@brffladergarden.se.

I ansökan ska du ange skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut lägenheten och under vilken tidsperiod. Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd kan det leda till att bostadsrätten/hyresrätten förverkas.

Här hittar du blanketter för ansökan om andrahandsuthyrning.

Observera att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrätt.

Tänk också på att det är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare att informera din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen samt att säkerställa att eventuella grovsopor vid hyresgästens utflyttning omhändertas.

Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning via Airbnb och liknande tjänster. Undantag kan göras om en formell ansökan har gjorts och uthyrningen avses pågå under en inte alltför kort tidsperiod och till en och samma hyresgäst under hela tidsperioden. Detta är för allas säkerhet och för att motverka störningar.

Vattenlås och golvbrunnar

Golvavloppet i badrummet behöver regelbundet rensas. Ta bort gallret, lyft upp insatsen från golvbrunnen, rengör och sätt tillbaka. Har du badkar är risken särskilt stor för att du inte uppmärksammar att avloppet satts igen. När du tappar ut badkaret riskerar vattnet att åka ut i hallen.

Vattenlås under handfat och diskbänk i kök behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. Skruva av nederdelen, lyft ur vattenlåset som sedan görs rent och återmonteras. Låset kan ha kärvat fast, i så fall kan en tång behöva användas. Om ett avlopp används sällan kan det hända att vattnet i vattenlåset dunstar bort så att det blir dålig lukt. Fyll på med nytt vatten.

Ventilation

Lägenheterna har självdragsventilation. Självdrag bygger på principen att luftdrag uppstår när det är varmare inne än ute. Lägenhetsinnehavaren kan reglera ventilationen genom att justera hur mycket luft som kommer in i lägenheten. Under fönstret, och i skafferiet om du har sådant, finns reglering för luftinsläppet. 

Ventilationen är således ofta stark under vinterhalvåret, vilket innebär att du kan behöva minska luftintaget till lägenheten när det är kallt ute. Under heta sommardagar kan i vissa fall ventilationen helt upphöra. Under sådana varma sommardagar behöver du ventilera lägenheten genom att hålla ett fönster öppet, dock tilltar ventilationen när temperaturen sjunker under sommarnatten. 

Efter dusch och bad kan det vara lämpligt att öppna eventuellt badrumsfönster en kortare tid för att vädra ut fukt. Du bör någon gång under året kontrollera att luftinsläppen till din lägenhet inte är ingensatta av smuts, fågel- eller getingbon. Plåten med reglerskruven framför luftinsläppet går att ta bort genom att skruva många varv på regleringskruven. Vid behov rensar och dammsuger du kanalen. 

Värme- och energibesparing

Våra två hus har tilläggsisolerats i slutet på 1980 talet och treglas isolerruta har installerats under 2010. Föreningen har fjärrvärme från Fortum AB sedan 2010. Den i särklass största driftskostnad för föreningen är fjärrvärmen. Som lägenhetsinnehavare kan du väsentligt påverka denna kostnad genom att inte ha en onödigt hög inomhustemperatur.

Lämplig rumstemperatur är 20-22° C. Om du tycker det är kallt i lägenheten bör du i första hand minska ventilationen. Om du reser bort för en tid ställ radiatorernas termostater på 1-2. Vi sover bättre i ett lite kallare rum 16-19° C, sänk temperaturen för natten. Duscha kort hellre än ta bad. Diska inte under rinnande varmvatten. Tvätta med full tvättmaskin och lägre temperatur om kläderna tål det.

När du vädrar lägenheten med öppet fönster gör det en kortare tid och gärna som korsdrag.

Ändringar i lägenheten

Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men styrelsens tillstånd krävs vid väsentliga förändringar. Se nedan Riktlinjer vid ändringar/tillägg i befintlig bostadsrätt. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens hus eller är till men för annan medlem. 

Se även föreningens stadgar § 24 som redogör för bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.

Riktlinjer vid ändringar/tillägg i bostadsrätt

Lägenheten – en del av fastigheten

Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man har nyttjanderätt till ”sin” lägenhet. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen. Innebörden av detta är att vi, som bostadsrättsinnehavare, måste iaktta vissa regler i samband med att vi planerar att renovera, bygga om eller bygga till ”vår” lägenhet.

Väsentliga kontra icke väsentliga förändringar

Bostadsrättsinnehavaren får göra vissa förändringar i lägenheten. Ingrepp i de delar, som bostadsrättsföreningen ansvarar för, är nedan omnämnda som ”Väsentliga förändringar” och kräver tillstånd av styrelsen innan åtgärden vidtas.

Exempel på icke väsentliga förändringar – bostadsrättsinnehavaren ansvarar:

– Tapetsering och målning 
– Inläggning av parkettgolv (löst golv) 
– Målning/byte av köksinredning
– Utbyte av kakel, bänkskivor, diskbänk och blandare i köket

Observera att ingrepp i bad-/duschrum och kök i samtliga fall kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Tänk på att man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för yt- och tätskikten i bad-/duschrum. Vid våtrumsarbeten ska auktoriserad entreprenör som är ansluten till GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) eller till PER (Plattsättnings Entreprenörers Riksförening) anlitas, alt. arbeta enligt deras föreskrifter. Vissa ingrepp kan innebära väsentliga förändringar som kräver tillstånd från styrelsen för att få utföras, se nedan.

Observera att lägenheterna endast har enfas och är säkrade till 15A. Det innebär att gasspis inte kan ersättas med elspis och att flera hög effekt krävande maskiner i vissa fall inte kan användas samtidigt.

Exempel på väsentliga förändringar – bostadsrättsföreningen ansvarar:

Väsentliga förändringar är till exempel alla ingrepp i befintliga ledningar avseende avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation. Fläktdrivna spiskåpor får absolut inte anslutas till utsugningskanalen. Förändring av rumsindelning är ett annat exempel.

OBS! Ingrepp i bärande konstruktioner kräver bygganmälan/bygglov.

Efter genomfört arbete ska väsentliga förändringar besiktigas. För detta kan i vissa fall debiteras bostadsrättsinnehavaren ett självkostnadspris per timme.

Samråd med styrelsen

Om bostadsrättsinnehavaren känner osäkerhet om en planerad åtgärd, fråga styrelsen innan åtgärden vidtas.