Ditt boende

Här finner du allt du behöver veta om ditt boende. Allt är uppställt i bokstavsordning. Är det något du saknar eller undrar över, kontakta oss i styrelsen. Vill du göra en felanmälan? Se undersidan Felanmälan→ för mer information.

Automatsäkringar & el

Lägenheternas automatsäkringar. De kan återställas om de löst ut.

Husens stigarledningar är av äldre modell. Om strömmen bryts och det inte är fel på automatsäkringarna i elskåpet, kan en säkring ha gått som finns i varje lägenhet bakom en vit lucka i väggen i hallen. Bakom luckan finns två säkringshållare, varav en är i funktion. Om denna gått av behöver du en ny. Säkringarna är av gammal modell i porslin och finns att köpa på bl.a. Järnia i Stockholm.

Bostadsrättsinnehavare

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att sköta och underhålla sin lägenhet. Det vill säga, bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikten och underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak. Lägenhetens glas i fönster och för lägenhetens ytter- och innerdörrar. Även inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Fel i lägenheten betalas i allmänhet av bostadsrättsinnehavaren.

Numera kräver byggregler att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara brand- och brandgastäthetsklassade. Vid byte av ytterdörr gäller att den ska ha ett likartat utseende som övriga installerade säkerhetsdörrar i trapphuset. Därför krävs vid ytterdörrbyte samtycke från styrelsen.

Barnvagnar

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa cyklar och barnvagnar i entréer eller trapphus. 

Brandvarnare

I varje lägenhet ska det finnas en brandvarnare. Testa att brandvarnaren fungerar och byt regelbundet batterier. Litium-batteri håller i ca nio år och alkalisk batteri ca 2 år. Om brandvarnaren börjar svagt pipa med långa intervall är det nödvändigt med batteribyte.

Bredband & TV

Det finns två system att erhålla TV och bredband i föreningens lägenheter; via antennkabelnät och via fibernätet.

Kabelnätet

Föreningens kabel-tv-leverantör är ComHem. Fritt via antennkabeln är ComHems basutbud. Önskar man som enskild bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst ha fler kanaler eller bredband genom kabelnätet går det bra att kontakta ComHem, tel. 0771-55 00 00 eller via www.comhem.se.

För att det ska fungera med digital-TV och bredband behövs ett modem med eller utan WiFi som kopplas till antennuttaget. Beroende på bindningstid erbjuds modem med WiFi gratis från ComHem. Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fastigheten.

Fibernät

Föreningen har övertagit avtal om fibernät med bredbandsutbud från Familjebostäder AB. Intill elskåpet i lägenheterna finns ett skåp med fiberoptisk bredbandsanslutning. Från detta skåp går det i vissa fall ledningar till ett bredbandsuttag i varje rum.

För bostadsrätter har föreningen tecknat kollektivt bredband från Bahnhof. Bostadsrätter har ett obligatoriskt tillägg på avgiften för anslutningen. Via internet från Bahnhof erbjuds olika tillägg så som VPN och fler TV-kanaler. Många boende med internet via fiber väljer att koppla anslutningen till en router med wifi för att möjliggöra trådlöst internet i bostaden. Denna kan man beroende på modell placeras ovanpå skåpet.

Hyresgäster som vill ha bredband via föreningens fibernätet beställer det via webb-platsen www.bredbandswebben.se 

Kopplas en dator med kabel till fiberskåpets uttag så dyker Bredbandswebbens hemsida för beställning med aktuella erbjudande för föreningens hyresgäster automatiskt upp i webbläsaren. På webbplatsen erbjuder flera leverantörer internet till varierande priser och bindningstider. Det är också möjligt att ha TV-utbud via vissa av bredbandsleverantörerna. 

Bredbandet ingår som ett obligatoriskt tillägg i hyresavgiften då föreningen har tecknat ett kollektivavtal med Bahnhof.

Cyklar

Många har cykel och använder den dagligen. I källaren i varje hus finns cykelförråd. Eftersom cykelställen på gårdarna är begränsade så bör cyklar som inte används ställas ned i källarens cykelförråd. En ramp finns för att underlätta att gå i källartrappan med cykel. Vänligen lås ej fast din cykel i rör, element eller andra strukturella fundament.

Cyklar bör inte ställas och låsas fast i räcken på gårdarna då det kan hindra utrymningsvägar och vara i vägen för fotgängare, arbetsfordon och räddningstjänst. Undvik detta särskilt under vinterhalvåret då man skottar snö med maskin vilket kan göra snöröjningen onödigt komplicerad. Cyklar, likt barnvagnar får ej förvaras i trappuppgångar. 

Förråd, matkällare samt förråd att hyra

Till varje lägenhet hör ett nätbursförråd på antingen vinden eller i källaren. I källaren finns också varsitt matkällarförråd. I husens källare finns utöver detta flera lokaler/förråd som föreningen hyr ut. 

Om du är intresserad av att hyra ett förråd i källaren kontaktar du någon i styrelsen. Priserna varierar bl.a. beroende på förrådens storlek. Kortaste hyrestid är 3 månader.

Hyran varierar beroende på förrådets storlek och standard, för närvarande 450-650 kr per kvadratmeter och år. Kortaste hyrestid är 3 kalendermånader. I första hand prioriteras boende i föreningen, men även externa hyresgäster kan komma ifråga.  

Förvaltning

Föreningen har uppdragit åt Nabo AB att hålla i föreningens räkenskaper, register över bostadsrätter och hyresgäster, inteckningar m.m. Nabo AB skickar ut hyres- och avgiftsavier. Har du frågor om avgifter och betalning kontaktar du Nabo AB.

Boendeärenden: nabo.se/kontakt
Tel. 010-288 00 27, måndag – Fredag 09:00-11:30

Ha ägarens kund- eller personnummer till hands.

Hemförsäkring

Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster ansvarar själva för att bostaden är hemförsäkrad. Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen betalas av föreningen.

Detta innebär att medlem inte behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. Föreningen har också tecknat en försäkring för fastigheterna i övrigt. Försäkring mot ohyra ingår. Har du frågor om denna försäkring kontaktar du styrelsen.

Försäkringsinformation
Trygg-Hansa, försäkringsnummer 25-2338815-02
Skadeanmälan: trygghansa.se/skada eller 0771-111 110

Hyresgäster

Hyresgäster får underhåll utförd av föreningen. Underhållet av lägenheter som innehavs av hyresgäster följer HLU. Tapetsering med målning sker vart 12:e år. En gång om året skickas en blankett ut där hyresgästen kan välja underhåll enligt HLU eller rabatt på hyran. Golv ingår inte i HLU om det inte särskilt överenskommits i samband med att golv lagts in med permanent hyreshöjning. Hyresgäst som önskar ytterligare standardförbättringar kan föreslå detta för styrelsen och efter eventuell åtgärd få en permanent hyreshöjning i relation till investeringskostnaden.

Källare

I källaren finns nätbursförråd, matkällarförråd, cykelförvaring, tvättstuga och förråd som hyrs ut. Håll snyggt i källaren. Ställ inte ned sopor etc. Se till att entrédörrar till källarkorridorerna hålls stängda och låsta.

På källarplanet under trappan till Flädervägen 6B och Tistelvägen 1B finns låst förråd för lite mer värdefull trädgårdsutrustning. Nycklar har de som vill deltaga i trädgårdens skötsel och utveckling. Kontakta styrelsen om du vill ha nyckel trädgårdsförråden.

Lägenheterna högst upp i respektive trappuppgång har nätbursförråd på vinden.

Lägenhetsnummer

Vi har två olika lägenhetsnummer:

Internt lägenhetsnummer i vår bostadsrättsförening återfinns på utsidan av lägenhetens ytterdörr högst upp på dörrkarmen (vit text på svart botten). Detta nummer används inom föreningen eftersom det är unikt för varje lägenhet i föreningen och inte är beroende av att kombineras med gatuadress.

Skatteverkets lägenhetsnummer som anger var i huset lägenheten är belägen finns angivet på dörrbladet intill det interna lägenhetsnumret (svart text på vit botten) och används i adresser. Alla som bor i ett hus med mer än en lägenhet ska vara folkbokförda på lägenhetsnummer utöver gatuadress. Samma nummerkombination återfinns på fler adresser eftersom den bara talar om läget i huset på den aktuella adressen. Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två sista siffrorna anger bostadens läge inom våningsplanet.

Pantsättning

Vid frågor om pantsättning av lägenheten kontakta föreningens ekonomiska förvaltning, Hem och Fastighet. Kontaktuppgifter finns under rubriken ekonomisk förvaltning.

Parkering

Det är inte tillåtet att parkera motorfordon på gångarna framför portarna. Om du kör in på gångarna för att lasta ur tunga varor bör du flytta bilen när det är gjort. På gatan råder parkeringsförbud en dag i veckan under vinterhalvåret, se trafikskyltar.

Parkering på gatorna i området kostar pengar under vardagar (se skyltar för aktuell info). Betalar gör du genom appen Betala P → eller i automat utanför Direkten Mikrokiosken, Gamla Tyresöv. 376, Karta →

Det finns även boendeparkering att tillgå för regelbunden parkering 

Portkod och portnycklar

Portarna är låsta med kod. Koden har du fått via information från styrelsen eller då du flyttade in. Du kan även öppna portarna med portnyckeln. Har du behov av en extra portnyckel kan en sådan beställas på egen bekostnad från låssmedsbutiken i Kärrtorps centrum. Du måste kunna legitimera dig och betala i förskott.

Renhållning

Hjälp oss hålla rent och fint i och runt huset. Det är inget stort besvär att lägga papper, fimpar, snus och tuggummi på rätt ställe men det har stor betydelse för att det ska se trevligt ut. Trivseln ökar genom att alla hjälper till att hålla ordning och rent i våra gemensamma utrymmen. Ställ inte ned avlagda möbler och andra sopor i källarens allmänna utrymmen.

Utanför Flädervägen 6A och Tistelvägen 1A finns sandlådor. Om inte vår snöskottarfirma hunnit sanda entrén så kan vi boende själva göra det.

Grusgångarna sköts av oss boende. Snöskottning utförs av en entreprenör, f n vår fastighetsskötare JENSEN. Observera att det vissa vintrar bildas istappar på taköverfallet. Vanligtvis tas dessa bort och del av gångvägen spärras av. Undvik dock alltid att vistas intill husväggen om du ser istappar.

I varje trappuppgång finns en borste att städa entrén med eller borsta bort snön. Använd den gärna!

Trappstädningen sköts för närvarande av firman Skurgubben AB. I denna städning ingår golv och entré. Städningen utförs en gång i veckan, oftast på fredagar. Städfirman städar även en gång i veckan tvättstugans golv och bänkar. Övrig städning utförs av oss boende eller av en firma i form av särskilda uppdrag från styrelsen. 

Skadedjur

Skadedjur i lägenheten kan alla få. Det är ett ökande problem bl.a. beroende på att utlandsresor ökar. Särskilt vägglöss och kackerlackor är ökande. Vägglössen finns dagtid ofta i sängbotten. Var försiktig vid köp av begagnade madrasser och soffor. Misstänker du skadedjur i din lägenhet ska du försöka fånga in insekterna i en liten burk. Du kan sedan jämföra insekternas utseende med hur de uppträder och ser ut enligt beskrivningar som finns t.ex. på Anticimex hemsida, se länkar nedan. Har du skadedjur måste du som boende i brf Flädergården snarast kontakta försäkringsbolaget för din hemförsäkring. Försäkringsbolaget ger dig kontaktuppgifter till det skadedjursbekämpande företaget de anlitar, ofta är det Anticimex. Försäkringens självrisk är ofta 0 kr, dvs det kostar dig inget att få skadedjursinventering och bekämpning utförd i lägenheten. Misstänker du skadedjur i föreningens allmänna utrymmen kontaktar du snarast någon i styrelsen. Mata inte våra fåglar så att maten hamnar på marken. 

Länkar som ger information om skadedjur i bostäder:

http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/

http://www.skadedjursfri.se/vanliga-skadedjur

http://www.skadedjurshjalp.se/Lagenhet.html

Sophantering

Brf Flädergården avser att 1-2 ggr per år beställa grovsophämtning eller container för grovsopor som ställs upp på gatan i 1-2 dagar, förmodligen i april/maj i samband med vårstädning och utflyttning av trädgårdsbord. När dessa dagar inträffar meddelas med anslag. Boende som inte kan lämna grovsopor på återvinningscentral i Östberga eller vid annan återvinningscentral blir hänvisad till att förvara grovsopor i eget källarförråd i väntan på container i april/maj.

Närmaste större fria mottagning av grovsopor och elektronik mm finns vid Östberga. Bil kan köra in på området. För mer information om återvinningsstationer och mobila miljöstationer mm se Stockholm Stad information och service på http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/

Återvinningscentral Östberga, Bussens Väg 2, Enskede, Huddingevägen/Sockenvägen. Telefon 08-508 465 40. Öppettider: Måndag-torsdag kl 10.00-20.00, Fredag-söndag kl 9.00-16.00

Den som inte har tillgång till bil eller har skrymmande grovavfall kan vända sig till firmor som kommer och hämtar grovsopor mm vid porten eller från lägenheten på avtalad tid. Denna servis betalas inte av brf Flädergården, t ex firma www.junkbusters.se 08 – 55 11 99 99.

Ställ ej ned avlagda möbler och annat avfall i källares allmänna utrymmen och trapphus!

På våra två gårdar finns s k mollusk för hushållssopor och en separat moluk för komposterbart köksavfall. 

Till kompostmoluk behövs särskild nyckel som kvitteras ut från styrelsen. I komposten får endast lämnas komposterbart köksavfall – ingen plast och metall i komposten!

Återvinningsstation finns utanför Abbes ca 80 meter från Brf Flädergården. Här mottas följande fraktioner:

Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, tidningar.

Stör inte dina grannar

Tänk på att grannarna kan bli störda. Hög musik, borrningar i väggar och annat buller i lägenheten fortplantar sig lätt i huset. Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att sena kvällar, nätter och tidiga morgnar t ex duscha, bada, använda hushållsmaskiner eller spela musik högt. Om du använder skor inne i lägenheten använd endast sådana som är dämpande. Ska du ha fest eller göra större reparationer, informera dina grannar i god tid. Om du ska ”grillparty” i trädgården ha det gärna på dagtid eller på tidig kvällstid.

Skulle du ändå bli störd, tala med den som stör. Ett vänligt påpekande brukar hjälpa. Vid ej visad hänsyn och återkommande störningar kan du kontakta någon i styrelsen om problemet.

Arbeten med störande moment, t ex användning av borrmaskin, får inte påbörjas före kl. 9.00 och ska avslutas före kl. 20.00. Efter kl 22.00 förväntar sig boende att det ska vara stillsamt och tyst.

Trädgårdarna

Trädgårdarna är en stor tillgång för oss i Brf Flädergården. Trädgårdarna sköts av oss boende och av en entreprenör. Entreprenören klipper häckar i fastighetsgränser 1-2 ggr per år och gräset ca 10 ggr per år. Övrig skötsel inklusive grusgångarna utförs för närvarande av oss boende. Är du intresserad av att köpa in växter till föreningens trädgårdar, odla och sköta buskar etc kontakta grannar och styrelsen.

Tvättmaskin

I badrummet vid tvättmaskinens avloppsrör finns ett vattenlås. Om du har en tvättmaskin inkopplad måste detta lås regelbundet kontrolleras så att inte smuts orsakar stopp i röret med översvämning som följd. Om du inte har tvättmaskin, häll regelbundet vatten i avloppsröret så förhindras att vattenlåset torkar ur och att dålig lukt uppstår.

Tvättstugan

I källaren i huset på Flädervägen 6B finns vår tvättstuga. Tvättstugan är avgiftsfri. Den har två tvättmaskiner, ett torkskåp och en torktumlare. För att kunna boka tvättid och öppna dörren under din tvättid behöver du en bokningsbricka (”tagg”) som du lägger mot bokningscentralen. Tvättstugan disponeras alla dagar kl 07.00-22.00 i tretimmarspass. Du kan bara komma in i tvättstugan under din bokade tvättid. Om du inte kommer i tid till din tvättid kan den tas över av annan efter 30 minuter.  

Tvättiden är tre timmar. För att tvätten ska hinna bli torr bör du påbörja torkningen av tvätten direkt efter att tvättmaskinen gått färdigt.

Endast bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Flädergården får nyttja tvättstugorna. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh får endast tvättas i tvättmaskin om tvättpåse avsedd för detta ändamål används. Antalet bokingspass per månad är begränsat, därför är det viktigt att avboka den tvätttid man inte utnyttjar. 

Om du glömt tvätt efter tvättid kan du invänta nästa man som tvättar eller kontakta styrelsen som har möjlighet att låsa upp. Om du har tekniska problem med maskinerna kontakta gärna någon i styrelsen innan du kallar på vår fastighetsförvaltning JENSEN. Jour för akut fastighetsskötsel, Bravida, ska bara kontaktas efter JENSENS kontorstid och när det finns risk för skador på fastigheten och åtgärder inte kan vänta till nästa dag. 

Mitt emot tvättstugan finns ett mangelrum. Du öppnar dörren med din ”tagg”.

Om maskinerna inte startar och alla indikatorlampor ”blinkar” kan det bero på att dörren inte var stängd när du kom till tvättstugan. Gå ut, stäng dörren, och lås upp dörren på nytt via bokningscentralen. 

Uthyrning – Andrahandsuthyrning, Airbnb & liknande

Uthyrning av lägenhet i andra hand är inte tillåten utan styrelsens godkännande. Lämna en skriftlig ansökan i god tid till styrelsen om du har för avsikt att hyra ut lägenheten. 

I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut den och under vilken tidsperiod andrahandsuthyrningen ska ske. Om lägenheten hyrs ut utan tillstånd kan det leda till att bostadsrätten/hyresrätt förverkas. 

Observera att styrelsen kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrätt, se stadgarna §10. 

Vid andrahandsuthyrning måste hyresgästen informeras om att eventuella grovsopor vid utflyttning måste omhändertas eftersom föreningen inte har grovsoprum. Detta bör skrivas in i kontraktet för andrahandsuthyrning, alternativt lägenhetsinnehavaren tar ansvar för andrahandshyresgästens sopor. 

Blanketter för andrahandsuthyrning, se sidan Dokument→ 

Airbnb & liknande

Uthyrning via Airbnb och liknande tjänster är inte tillåtet. Undantag ges då man gjort en formell ansökan via blankett för andrahandsuthyrning och då uthyrningen uppgår till en längre tid. Styrelsen godkänner ej korttidsuthyrning. Detta är för allas säkerhet och för att motverka störningar och oönskad verksamhet. 

Bostadsrättsföreningen upplåter bostäder för permanent boende och enligt våra stadgar får bostadsrättshavare inte använda bostaden för något annat ändamål än det avsedda (permanent boende).

Vi noterar att Hyresnämnden i Stockholm har 2015-08-15 i ärende 8741-15 avslagit en begäran från en bostadsrättshavare om andrahandsuthyrning via Airbnb med hänvisning till ”att det är att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur”. 

Därmed menar vi att andrahandsuthyrning via Airbnb, eller liknande tjänster, strider mot Ändamålet med bostadsrätten. Olovlig upplåtelse i andra hand (via Airbnb eller liknande tjänster) eller att bostaden används för annat ändamål än det avsedda är bara två av flera orsaker till förverkande av bostadsrätten enligt våra stadgar (d.v.s. man blir av med bostadsrätten).

Vattenlås och golvbrunnar

Golvavloppet i badrummet behöver regelbundet rensas. Ta bort gallret, lyft upp insatsen från golvbrunnen, rengör och sätt tillbaka. Har du badkar är risken särskilt stor för att du inte uppmärksammar att avloppet satts igen. När du tappar ut badkaret riskerar vattnet att åka ut i hallen.

Vattenlås under handfat och diskbänk i kök behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. Skruva av nederdelen, lyft ur vattenlåset som sedan görs rent och återmonteras. Låset kan ha kärvat fast, i så fall kan en tång behöva användas. Om ett avlopp används sällan kan det hända att vattnet i vattenlåset dunstar bort så att det blir dålig lukt. Fyll på med nytt vatten.

Ventilation

Lägenheterna har självdragsventilation. Självdrag bygger på principen att luftdrag uppstår när det är varmare inne än ute. Lägenhetsinnehavaren kan reglera ventilationen genom att justera hur mycket luft som kommer in i lägenheten. Under fönstret, och i skafferiet om du har sådant, finns reglering för luftinsläppet. 

Ventilationen är således ofta stark under vinterhalvåret, vilket innebär att du kan behöva minska luftintaget till lägenheten när det är kallt ute. Under heta sommardagar kan i vissa fall ventilationen helt upphöra. Under sådana varma sommardagar behöver du ventilera lägenheten genom att hålla ett fönster öppet, dock tilltar ventilationen när temperaturen sjunker under sommarnatten. 

Efter dusch och bad kan det vara lämpligt att öppna eventuellt badrumsfönster en kortare tid för att vädra ut fukt. Du bör någon nång under året kontrollera att luftinsläppen till din lägenhet inte är ingensatta av smuts, fågel- eller getingbon. Plåten med reglerskruven framför  luftinsläppet går att ta bort gemnom att skruva många varv på regleringskruven. Vid behov rensar och dammsuger du kanalen. 

Värme- och energibesparing

Våra två hus har tilläggsisolerats i slutet på 1980 talet och treglas isolerruta har installerats under 2010. Föreningen har fjärrvärme från Fortum AB sedan 2010. Den i särklass största driftskostnad för föreningen är fjärrvärmen. Räkningarna är över 170.000 kr per år för de 32 lägenheterna. Som lägenhetsinnehavare kan du väsentligt påverka denna kostnad. För varje grad du sänker temperaturen sparar vi ca 4%. 

Lämplig rumstemperatur är 20-22° C. Gamla stillasittande människor kan uppskatta en eller ett par extra grader. Om du tycker de är kallt i lägenheterna bör du i första hand minska ventilationen. Om du reser bort för en tid ställ radiatorernas termostater på 1-2. Vi sover bättre i ett lite kallare rum 16-19° C, sänk temperaturen för natten. Duscha kort hellre än ta bad. Diska inte under rinnande varmvatten. Tvätta med full tvättmaskin och lägre temperatur om kläderna tål det.

När du vädrar lägenheten med öppet fönster gör det en kortare tid och gärna som korsdrag.

Ändringar i lägenheten

Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men styrelsens tillstånd krävs vid väsentliga förändringar. Se nedan Riktlinjer vid ändringar/tillägg i befintlig bostadsrätt. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens hus eller är till men för annan medlem. 

Se även föreningens stadgar § 24 som redogör för bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter.

Riktlinjer vid ändringar/tillägg i bostadsrätt

Lägenheten – en del av fastigheten

Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man har nyttjanderätt till ”sin” lägenhet. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen. Innebörden av detta är att vi, som bostadsrättsinnehavare, måste iaktta vissa regler i samband med att vi planerar att renovera, bygga om eller bygga till ”vår” lägenhet.

Väsentliga kontra icke väsentliga förändringar

Bostadsrättsinnehavaren får göra vissa förändringar i lägenheten. Ingrepp i de delar, som bostadsrättsföreningen ansvarar för, är nedan omnämnda som ”Väsentliga förändringar” och kräver tillstånd av styrelsen innan åtgärden vidtas.

Exempel på icke väsentliga förändringar – bostadsrättsinnehavaren ansvarar:

– Tapetsering och målning 
– Inläggning av parkettgolv (löst golv) 
– Målning/byte av köksinredning
– Utbyte av kakel, bänkskivor, diskbänk och blandare i köket

Observera att ingrepp i bad-/duschrum och kök i samtliga fall kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Tänk på att man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för yt- och tätskikten i bad-/duschrum. Vid våtrumsarbeten ska auktoriserad entreprenör som är ansluten till GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) eller till PER (Plattsättnings Entreprenörers Riksförening) anlitas, alt. arbeta enligt deras föreskrifter. Vissa ingrepp kan innebära väsentliga förändringar som kräver tillstånd från styrelsen för att få utföras, se nedan.

Observera att lägenheterna endast har enfas och är säkrade till 15A. Det innebär att gasspis inte kan ersättas med elspis och att flera hög effekt krävande maskiner i vissa fall inte kan användas samtidigt.

Exempel på väsentliga förändringar – bostadsrättsföreningen ansvarar:

Väsentliga förändringar är till exempel alla ingrepp i befintliga ledningar avseende avlopp, värme, vatten eller ventilation. Fläktdrivna spiskåpor får absolut inte anslutas till utsugningskanalen. Förändring av rumsindelning är ett annat exempel.

OBS! Ingrepp i bärande konstruktioner kräver bygganmälan/bygglov.

Efter genomfört arbete ska väsentliga förändringar besiktigas. För detta kan i vissa fall debiteras bostadsrättsinnehavaren ett självkostnadspris per timme.

Samråd med styrelsen

Om bostadsrättsinnehavaren känner osäkerhet om en planerad åtgärd, fråga styrelsen innan åtgärden vidtas.