Felanmälan

Den tekniska fastighetsförvaltningen sköts av styrelsen och firman Jensen. Återkommande hela året går Jensen igenom husen och källaren och kontrollerar belysning, undercentralen m m. När Jensen har sin tillsyn lagas bl.a. fel som anmälts. I mer brådskande fall åker Jensen särskilt ut till oss för att laga fel utan att invänta den regelbundna tillsynen av husen.

Felanmälan gör till Jensen på kontorstid enligt nedan, se även anslag på anslagstavlan i trapphusen. På Jensens hemsida kan felanmälan göras dygnet runt.

Jensen felanmälan: Tel. 08-560 502 19, vardag 8-16 samt www.jensendrift.se

För hyresgäster

Hyresgäster kan få fel i lägenheterna åtgärdade av vår fastighetsförvaltare Jensen. Innan du anmäler felet bör du själv försöka åtgärda felet, läs vidare om stopp i avlopp och automatsäkringar under Ditt boende →

För bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare är du själv skyldig att åtgärda fel i lägenheten, t.ex. trasig gasspis, eluttag, etc. Det gäller även din eventuella andrahandshyresgäst. I föreningens avtal med Jensen får Jensen bara utföra små arbetsinsatser i din lägenhet i samband med ordinarie tillsyn av fastigheterna. Övrigt arbete utförs inte eller utförs på uppdrag av bostadsrättsinnehavaren mot betalning. Vissa fel kan dock vara i anläggningar som föreningen ansvarar för. I dessa fall kan Jensen kontaktas för att åtgärda fel.

Behöver du råd om felavhjälpning kan du som bostadsrättsinnehavare ringa Jensen. De har också kontakter till elektriker och gasinstallatörer m.m.

Akuta fel

Om felet är akut och Jensen inte kan nås direkt kan man tillkalla fastighetsjouren, Bravida. För att tillkalla Bravida ska felet vara allvarligt och brådskande. Det kan t.ex. vara ett pågående vattenläckage eller strömavbrott under flera timmar. Försök att ta kontakt med någon i styrelsen innan du ringer till fastighetsjouren. Styrelsen har också nyckel till elskåpen och kan byta säkringar vid behov. Vid anmälan av fel till Bravida kan du bli ersättningsskyldig om felet inte är brådskande. Ett snabbt avhjälpt enkelt fel som utförs av Bravida kostar ca 2000 kr.

Bravida fastighetsjour: Tel. 020-21 21 12, dygnet runt

Fel på Internet/TV

Om fel uppstår i Internet-uppkopplingen vänder man sig till Bahnhofs felsökningsguide i första hand. Samtliga guider slutar med möjlighet att felanmäla ifall inga åtgärder hjälpt.

Bahnhof support: bahnhof.se/support, dygnet runt

Om fel på TV-bilden uppstår, kontrollera i första hand att det inte är sändningen det är fel på. Om inte, kontakta dina grannar för att få reda på om de har samma problem. Har de det, finns troligen felet i husets kabel-tv-anläggning och bör då felanmälas till ComHem.

Comhem felanmälan: Tel. 90 222, vardag 8-19, helg 9-18 samt comhem.se/kundservice