Information för mäklare & bank

För snabb och smidig hantering av medlemsansökningar, vänligen använd smoot.se

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Nabo
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

Märk kuvertet ”Panthandlingar”. Hem & Fastighet ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Mäklarbild

Föreningen hänvisar till Mäklarservice: maklarservice.com. Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.

Frågor utöver mäklarbild hänvisas till nabo.se/kontakt

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Nabo
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”. Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen

Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att mejla till medlem@hemochfastighet.se

Nuvarande och planerade renoveringar

 Inga andra planerade större arbeten.

Avgiftshöjningar

Vi har inga beslutade avgiftshöjningar.

Tomträttsavgälden

Omförhandlad under 2019 för 10 år framöver. Tidigare 67 000 kr totalt för båda fastigheter, stiger med cirka 5 000 kr per år mellan 2021-2024 tills den slutligen når 54 800 kr för Dalgärdet och 58 500 kr för Småstaden, totalt 113 300 kr för båda. Detta blir sammanlagt en total höjning med 46 300 kr år 2024.

Övrigt

Bredband 100/100 Mbit/s genom Bahnhof ingår genom ett obligatoriskt påslag i avgiften. 

Föreningen har 7 hyresrätter.

Lägenheterna har 1-fas, 15A vilket innebär att man inte får byta ut gasspisen. Utbyte till 3-fas är inte planerat.