Information för mäklare & bank

Vanligen efterfrågad information för mäklare och kreditinstitut.

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Hem och Fastighet
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

Märk kuvertet ”Panthandlingar”. Hem & Fastighet ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Mäklarbild

Föreningen hänvisar till Mäklarservice: maklarservice.com. Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.

Frågor utöver mäklarbild hänvisas till medlem@hemochfastighet.se.

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Hem och Fastighet
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm
Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”. Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen

Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att mejla till medlem@hemochfastighet.se

Nuvarande och planerade renoveringar

Vi håller på att renovera föreningslokalen för att senare kunna hyra ut den som kontor. Inga andra planerade större arbeten.

Avgiftshöjningar

Vi har inga beslutade avgiftshöjningar.

Övrigt

Bredband 100/100 Mbit/s genom Bahnhof ingår genom ett obligatoriskt påslag i avgiften. 

Föreningen har 7 hyresrätter.